کوتاه کننده لینک فرامهر لینک ها و نشانی های اینترنتی خود را کوتاه کرده و یا مخفی کنید این یک سرویس رایگان است

Personalizado Alias

Se você precisa de um alias de costume , você pode digitá-lo abaixo.

Password Protect

Ao adicionar uma senha , você pode restringir o acesso de estatísticas.

Descrição

Isso pode ser usado para identificar URLs em sua conta.

Geotargeting Adicionar mais locais

Se você tiver páginas diferentes para países diferentes , então é possível redirecionar os usuários para a página usando a mesma URL. Basta escolher o país e digite a URL .


با محیط مدیریت قدرتمند همیشه میتوانید حساب خود را مدیریت کنید

شما میتوانید همه چیز را مدیریت کنید. نشانی بسازید و یا نشانی های خود را مدیریت کنید کافیست فقط امتحان کنید

حساب کاربری
Um painel para gerenciar tudo .

با مدیریت رمز دار

برای نشانی های خود رمز تعیین کنید و از آنها محافظت نمائید

سفارشی نمودن

نشانی های خود را سفارشی کرده و به راحتی در فضای مجازی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری

فقط با یک کلیک نشانی های ساخته شده خود را با دوستانتان در سراسر وب به اشتراک بگذارید

33

URLs criados

7

Cliques Servido

1

Usuários cadastrados