کوتاه کننده لینک فرامهر لینک ها و نشانی های اینترنتی خود را کوتاه کرده و یا مخفی کنید این یک سرویس رایگان است

Benutzerdefinierte Alias

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Alias ​​benötigen, können Sie es unten eingeben.

Password Protect

Durch die Zugabe von ein Passwort, können Sie den Zugriff von Statistiken zu beschränken.

Beschreibung

Dies kann verwendet werden, um URLs auf Ihrem Konto zu identifizieren.

Geotargeting Weitere Orte

Wenn Sie unterschiedliche Seiten für verschiedene Länder, dann ist es möglich, Nutzer zu dieser Seite mit der gleichen URL umleiten. Wählen Sie einfach das Land und geben Sie die URL ein.


با محیط مدیریت قدرتمند همیشه میتوانید حساب خود را مدیریت کنید

شما میتوانید همه چیز را مدیریت کنید. نشانی بسازید و یا نشانی های خود را مدیریت کنید کافیست فقط امتحان کنید

حساب کاربری
Ein Dashboard, um alles zu verwalten.

با مدیریت رمز دار

برای نشانی های خود رمز تعیین کنید و از آنها محافظت نمائید

سفارشی نمودن

نشانی های خود را سفارشی کرده و به راحتی در فضای مجازی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری

فقط با یک کلیک نشانی های ساخته شده خود را با دوستانتان در سراسر وب به اشتراک بگذارید

33

Erstellt URLs

7

Serviert Klicks

1

Registrierte Benutzer