کوتاه کننده لینک فرامهر لینک ها و نشانی های اینترنتی خود را کوتاه کرده و یا مخفی کنید این یک سرویس رایگان است

ارسال کننده خاص

اگر میخواهید ارسال کننده خاصی داشته باشید میتوانید اینجا وارد کنید

رمز دار کردن

شما میتوانید نشانی خود را رمز دار کنید

شرح

شما میتوانید عنوانی برای شناسایی بهتر نشانی خود در نظر بگیرید

منطقه یابی افزودن منطقه های بیشتر

اگر صفحات مختلفی برای کشورهای مختلف داشته باشید، کاربران میتوانند با استفاده از همان URL، کاربران را به آن صفحه هدایت کنند. به سادگی کشور را انتخاب کرده و URL را وارد کنید.


با محیط مدیریت قدرتمند همیشه میتوانید حساب خود را مدیریت کنید

شما میتوانید همه چیز را مدیریت کنید. نشانی بسازید و یا نشانی های خود را مدیریت کنید کافیست فقط امتحان کنید

حساب کاربری
One dashboard to manage everything.

با مدیریت رمز دار

برای نشانی های خود رمز تعیین کنید و از آنها محافظت نمائید

سفارشی نمودن

نشانی های خود را سفارشی کرده و به راحتی در فضای مجازی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری

فقط با یک کلیک نشانی های ساخته شده خود را با دوستانتان در سراسر وب به اشتراک بگذارید

33

نشانی ساخته شده

7

لینک های کلیک شده

1

کاربر ثبت نام شده