حسابداری برای نمایش بزرگتر کلیک کنید

واحد حسابداری مجموعه فرامهر با کادری کارآزموده و حرفه ای آماده جوابگویی به مشتریان عزیز میباشد

در صورتیکه نیاز به اطلاعات حساب های کاربری خود نزد مجموعه فرامهر دارید و یا جهت هرگونه مشاوره مالی از قبیل صورت حساب ها – ریز فاکتورها و مسائل مربوط به پرداخت ها و دریافت ها کافیست با واحد حسابداری تماس بگیرید

مدیریت حسابداری : داخلی ۱۱۰ آقای حسین گودرزی

داخلی های واحد حسابداری : ۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۱۰

فکس واحد حسابداری: ۳۳۳۳۰۶۰۶-۰۶۶